Fairity är det första GDPR-verktyget på Fortnox marknadsplats

Pinteg har lanserat sitt GDPR-verktyg, Fairity, på Fortnox marknadsplats som en kompletterande integration för företag som vill ha en helhetslösning för sitt GDPR-arbetet. Under de senaste tre åren har Pinteg utvecklat Fairity, ett innovativt GDPR-verktyg som introducerar en ny modell för dataskyddsarbete. Med en intern kompetens av mjukvaruskicklighet och byggande av komplexa system, har detta […]

Pintegs grundare, Patrik Persson, skakar hand med Moll Wendéns biträdanden jurist, Simon Wilkens.

Pinteg AB och Moll Wendén Advokatbyrå AB tillkännager samarbete för att höja standarden på dataskyddsarbetet i Sverige

Sedan GDPR trädde i kraft 2018 har efterfrågan av juridiska tekniska lösningar ökat för att effektivisera hanteringen av personuppgifter. Idag är det fortfarande 86 % av företagsledare som inte har en tillfredsställande lösning. Pinteg och Moll Wendén Advokatbyrå har inlett ett samarbete med ambitionen att höja standarden på dataskyddsarbetet i Sverige. Pinteg och Moll Wendén Advokatbyrå har inlett ett samarbete i syfte att […]

Pintegs grundare tillsammans med tre investerare.

Pinteg säkrar 7 miljoner för sin dataskyddsplattform Fairity

Idag saknar 86% av alla företagsledare en tillfredställande lösning på hur de ska uppfylla GDPR lagen. Pinteg planerar att lösa problemet med innovativa lösningar inom dataskydd. Pinteg är pionjärer inom att täcka hela ramverket kring hur dataskydd ska fungera i praktiken mellan företag, organisationer och medborgare. Med SaaS-plattformen Fairity kommer Pinteg hjälpa företag och organisationer […]