Fairity är det första GDPR-verktyget på Fortnox marknadsplats

Pinteg har lanserat sitt GDPR-verktyg, Fairity, på Fortnox marknadsplats som en kompletterande integration för företag som vill ha en helhetslösning för sitt GDPR-arbetet.

Under de senaste tre åren har Pinteg utvecklat Fairity, ett innovativt GDPR-verktyg som introducerar en ny modell för dataskyddsarbete. Med en intern kompetens av mjukvaruskicklighet och byggande av komplexa system, har detta resulterat i ett robust GDPR-verktyg som hjälper företag att efterleva GDPR-lagen.

Integrationen på Fortnox marknadsplats möjliggör en automatiserad inloggning till Fairity direkt från verksamhetens användarkonto i Fortnox, vilket underlättar användningen.

Fairity erbjuder bland annat:

  • Datakartläggning av verksamhets personuppgifter på ett tydligt och enkelt sätt.
  • Autogenererade GDPR-rapporter och integritetsmeddelande.
  • Förpopulerade mallar och GDPR-information.

– Vi som jobbar med ekosystemet runt Fortnox strävar ständigt efter att ha ett brett utbud av lösningar som hjälper våra företagare växa, effektivisera och inte minst förenkla kring lagar och regler. Vi välkomnar Fairity till vår marknadsplats, säger Anna Wretlind, Partneransvarig på Fortnox marknadsplats.

– Pinteg delar Fortnox vision med att erbjuda effektiva lösningar som skapar framgångsrika företagare. Korrekt hantering av personuppgifter har hittills upplevts som tidskrävande, kostsamt och komplicerat för många. Vi är glada över att bidra med en integration på Fortnox som underlättar för verksamheter att sträva mot GDPR-efterlevnad, säger Patrik Persson, VD på Pinteg.


Om Pinteg AB

Pinteg är ett svenskt Legal-Tech bolag som grundades i Ideon Science Park i Lund, januari 2020.

Företaget utvecklar nya, tekniska lösningar för individer och organisationer med målet att skapa en trygg, transparent och hållbar hantering av persondata.

Pinteg tror på ett förtroendefullt och hållbart samhälle där alla individer kan ta del av digitaliseringen, utan att det är på bekostnad av sin personliga integritet.

Presskontakt

Patrik Persson, VD och grundare
patrik.persson@pinteg.se
+46 706 699852